بایگانی دسته بندی ها تنظیمات وردپرس

بهترین ساختار پیوند یکتا در وردپرس چیست

پیوندهای متداول در وردپرس چیست Permalinks یک URL (شناسه منابع یکسان) است که یک آدرس ثابت دائمی از یک صفحه وب سایت یا یک پست یا صفحه دسته بندی وب سایت است. بعضی اوقات این پیوندها را می توان تغییر مسیر داد اما باید یک تغییر مسیر دائمی 301 باشد.  که یکی از راه های […]